Центар за развој каријере

 

 

Регионални научно-методички центар за професионално прилагођавање
и запошљавање стручњака

                                                                   

   

 

Директор РНМЦ ПАТС 

Бурјак Јуриј Јуревич

Тел.: (4722) 30-99-64, 03-46

e-mail:pats@intbel.ru

 

Научно-методички центар професионалне адаптације и запошљавања специјалиста (НМЦ ПАТС) представља структурно подразделение Белгородског државног технолошког универзитета Шухов. НМЦ ПАТС је основан са циљем промовисања запошљавања студената и дипломаца универзитета.

НМЦ ПАТС је 2006. године добио регионални статус Белгородске области (РНМЦ) у оквиру Координационо-аналитичког центра за промовисање запошљавања дипломаца институција професионалног образовања при МГТУ. Н. Е. Баумана (писмо Министарства образовања и науке РФ № АС-312/06 от 28.03.2006). НМЦ ПАТС помаже у процесу адаптације дипломаца БГТУ Шухова савременим социјално-економским условима и повећању њихове конкурентности на тржишту рада и тиме доноси друге мере за промовисању у њиховом реалном запошљавању. Своје пословање НМЦ ПАТС остварује уз помоћ следећих подручја активности: 

а) научно-истраживачка активност;

б) пројектно-технолошка активност;

в) организационо-функционална активност.

 

           Опис циљева, задатака и подручја активности НМЦ ПАТС

           Сарадници Регионалног научно-методичког центра за професионално

            прилагођавање и запошљавања специјалиста                       

            Нормативно-правна документа

           Сарадња, наши партнери, Топ-100 предузећа

           Конференције које организује РНМЦ ПАТС

           Аутоматизовани информациони систем за промовисање запошљавања дипломираних студената

           Наша достигнућа

           Препоруке за писање резимеа, пролажење интервјуа

           Правила за писање резимеа

           Тестови за кандидате, студенте и дипломце

 

Контакт инфромације:

 БДТУ В.Г. Шухов, РНМЦ ПАТС, 233 ГУК
Тел. (4722) 30-99-64, 3-46 (вн.), факс (4722) 30-99-64

e-mail: pats@intbel.ru

Наша страница Вконтакте

Филм о нама

Страница Асоциације дипломаца Вконтакте

Радно време: 900 – 1800 пауза: 1300 - 1400

 

Циљеви и задаци, подручја активности

Будући задаци и планови РНМЦ ПАТС:

 

  1. Систематско праћење запошљавања дипломираних студената Универзитетеа и потреба послодаваца за стручним усавршавањем специјалиста/стручњака;
  2. Обезбеђивање интеракције са профилисаним предузећима за запошљавање дипломираних студената;
  3. Организовање презентација предузећа и специјализованих сајмова послова на Универзитету са закључивањем споразума о интеракцији Универзитета и послодаваца;
  4. Спровођење тестова професионалне оријентације међу кандидатима и студенатима;
  5. Усавршавање спровођења обука и научних и практичних семинара на тему „Проблеми професионалног прилагођавања“ са студентима 4-5 курсева;
  6. Организација тренинга за студенте о формирању личних компетенција у циљу повећања њихове конкурентности на тржишту рада;
  7. Организација тренинга за студенте о формирању личних компетенција у циљу повећања њихове конкурентности на тржишту рада;
  8. Спровођење научних и практичних конференција и семинара уз учешће представника предузећа;
  9. Проширење могућности привременог запошљавања студената;
  10. Спровођење селекције стручњака међу студентима на захтев предузећа итд.

РНМТС ПАТС доприноси процесу прилагођавања дипломаца БГТУ Шухова савременим социјално-економским условима и повећању њихове конкурентности на тржишту рада, као и предузимању других мера за промоцију њиховог стварног запошљавања. Своју мисију РНМЦ ПАТС спроводи кроз следеће активности:

а) научно-истраживачке активности;

б) пројектно-технолошке активности;

в) организационо-функционалне активности.

 

У оквиру научно-истраживачких активности, РНМТС ПАТС спроводи примењена социолошка и маркетиншка истраживања, која имају за циљ добијање објективних информација о следећим факторима:

а) о стању и степену спремности студената БГТУ Шухова за замостално запошљавање;

б) о стању запошљавања дипломаца БГТУ Шухова;

в) о разлозима смањења конкурентности дипломаца БГТУ Шухова на тржишту рада;

д) о стању и тенденцијама промена регионалног и федералног тржишта рада;

е) о могућностима запошљавања стручњака и методама његовог регулисања;

е) о могућим активностима и начинима географског ширења запошљавања дипломаца БГТУ Шхухова;

г) о новим сферама активности и гранама националне економије у које је могуће запослити дипломце БГТУ Шухова.

Пројектно-технолошке активности имају за циљ развој и имплементацију пројеката следећег типа:

а) о предлозима промене стања на тржишту рада и потражњи за стручњацима дипломираним на БГТУ Шухов;

б) о предлозима промена организације образовног процеса, прилагођавања наставних планова и програма, специјалности и структуре дипломирања специјалиста/стручњака, узимајући у обзир потребе регионалног и федералног тржишта рада;

в) о механизмима информисања студената о доступности радних места у Белгородској области, Централном федералном округу и Русији у целини;

г) о методама подстицања миграционих активности и професионалне мобилности, социјално-психолошког и професионално-пословног прилагођавања, промоције самоопредељивања и активирања самозапошљавања студената;

д) о информационим, истраживачким, организационим, социјалним моделима и технологијама за њихову употребу у пракси БГТУ Шхухова итд.

 

Као део својих организационих и функционалних активности РНМТС ПАТС спроводи планиране активности, извршава оперативне задатке руководства, осигурава функционисање развијених и имплементираних информационих, истраживачких, организационих и друштвених технологија. Има се у виду:

а) помагање директног запошљавања дипломираних студената БГТУ Шхухова, обавештавањем о слободним радним местима на регионалном и федералном тржишту рада; путем преноса података о саставу дипломаца; оглашавањем мањих резимеа дипломираних студента  путем специјализованих медија; директним контактом са послодавцима у вези са питањем запошљавања конкретног дипломираног студента; упознавањем студената са слободним радним местима у доступним базама података за Белгород и Русију итд.

  б) пружање индиректне помоћи у запошљавању дипломираних студената кроз обављање активности за професионално, пословно и социјално-психолошко прилагођавање; подржавајући самоактуелизацију студената и мотивишући их да самостално траже свој посао; повећавајући њихову миграциону активност и професионалну мобилност;

 в) пружање психолошке подршке студентима услугама информисања и саветовања, као и професионалне ориентације;

 г) спровођење јавних и помоћних радова (аутоматизација активности НМЦ ПАТС-а, одржавање рачунарских база података, слање писама послодавцима, преношење информација о предузећима дипломираним студентима итд.).

 

Главне активности ЦРК-а су:

 

• Припрема индивидуалних образовних путања  за студенте БГТУ Шхухова, узимајући у обзир индивидуалну каријеру и професионалне циљеве, засноване на стварним потребама региона за специјалистима.

• Стручно саветовање студентата БГТУ Шухова.

• Спровођење појединачног тестирања за професоналну оријентацију кандидата и студената БГТУ Шухова помоћу рачунарског програма за професионално и психолошко тестирање, које помаже у одређивању правца професионалног оспособљавања и образовања у складу са  професионалним способностима и особинама личности (компјутерски комплекси?? „Профкарьера", „Профориентатор" и др.).

• Праћење, систематизација и анализа информација о запошљавању дипломаца БГТУ Шухова и квалитету њихове обуке, маркетиншко истраживање тржишта рада у Белгороду и Руској Федерацији.

• Спровођење информационих и образовних активности, које описују поступак за ефикасно запошљавање и планирање каријере: тематске презентације, радионице, тренинзи и пословне игре за студенте Универзитета на тему технологије тражења посла, основа писања биографије и проласка интервјуа, састављање презентација, каријерних карата итд.

• Олакшавање успешног запошљавања дипломаца БГТУ Шухова у Белгородској области, у Русији и иностранству, са могућношћу добијања додатних квалификација и професионалне преквалификације.

• Избор и организација тренинга у подручјима ДПО за студенте БГТУ Шхухова.

• Спровођење краткорочног и средњорочног прогнозирања потреба региона за специјалистима различитих профила.

• ЦРК делује као иновативна платформа за интеракцију са широким спектром партнера о избору особља, кадрова, професионалне преквалификације и може спровести пројекте о регионалној промоцији образовних путања (??) БГТУ Шхухова за друге организације и институције.

• ЦРК организује и одржава отворено и даљинско образовања за студенте и слушаоце различитих региона Руске Федерације.

• ЦРК спроводи низ активности усмерених на јачање корпоративног имиџа БГТУ Шухова међу послодавцима.

• ЦРК, заједно са катедрама развија асоцијације дипломираних студената.

 

Усмерења пословања ЦРК-а могу флексибилно варирати у зависности од тржишта и потреба послодаваца, а основни принцип Центра за развој каријере је његово напредовање. ЦРК БГТУ Шухова има за циљ да помогне дипломцима и студентима у предвиђању своје будуће професионалне квалификације, што им омогућава да раније добију знања која ће им требати у блиској будућности, а која усађују у њих модеран поглед на образовну праксу, сагледавајући активности обуке људи као саставну и природну компоненту живота у било ком узрасту. Главним циљем континуираног образовања сматра се обогаћивање креативног потенцијала личности током целога живота.

 

 

 

 

 

Размер шрифта:
А
А
А
Цвета сайта:
А
А
А
А
Изображения:
Вкл
Выкл
Расширенные настройки
Настройки шрифта:
Выберите шрифт:
Arial
Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг):
Стандартный
Средний
Большой
Выбор цветовой схемы:
Стандартная
Черным по белому
Белым по черному
Темно-синим по голубому
Коричневым по бежевому
Зеленым по темно-коричневому
Вернуть стандартные настройки
Свернуть расширенные настройки