ГЛАВНИ ПРАВЦИ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА БДТУ В. Г. Шухов

 

Институт за архитектонску градњу (АСИ)

Аеродинамика вентилације за уклањање прашине

Научни саветник: Логачев К.И, др. тех. наука, професор

Гасне мреже. Биогас технологија. Процеси размене топлоте

Научни саветник: Кушчев Л.А, др. тех. наука, професор

Урбани развој елемената и мрежа малих градова и агломерација регионалних система насељавања

Супервизор: Перкова М.В. арх., професор

Деформабилност и отпорност на пуцање монтажних монолитних конструкција, укључујући уважавање оштећења

Научни саветник: Смолиаго Г.А., др. тех. наука, професор

Еволуциона синтеза оптималних организационих и технолошких система у изградњи

Научни саветник: Наумов А.Е, др тех. наука, ванредни професор

Оптимизација топологије грађевинских конструкција

Научни саветник: Јуриев А.Г, др. тех. наука, професор

Оптимално пројектовање грађевинских конструкција

Надзорник: Клиуев С.В, др тех. наука, ванредни професор

Организационо и економско образложење ефикасности реконструкције урбаних некретнина и територија

Научни саветник: Авилова И.П. др екон. наука, ванредни професор

Принципи повећања социјалне ефикасности просторне структуре градова

Научни саветник: Болсхаков А.Г, др арх. проф.

Дизајн и употреба ефикасних конструкција и изолација у енергетски ефикасним зградама и објектима, слободно планирање зграда за различите сврхе

Научни саветник: Дегтев И.А. др тех. наука, професор

Развој принципа управљања процесом формирања структуре функционалних композитних материјала узимајући у обзир фазну и структурно-тополошку хетерогеност сировинских система

Научни саветник: Строкова В.В., др. тех. наука, професор

Развој и истраживање ефективних темељних конструкција услед промена напонско-деформационог стања земљишта

Научни саветник: Черниш А.С. др тех. наука, професор

Стварање микроклиме у собама за разне сврхе

Научни саветник: Минко В.А, др тех. наука, професор

Научни саветник: Илина Т.Н., др. тех. наука, професор

Унапређење конструкцијских и технолошких рјешења у изградњи надземних и подземних објеката и објеката

Научни саветник: Кочерзхенко В.В, др тех. наука, професор

Научни саветник: Никулин А.И, др тех. наука, ванредни професор

Теоријске основе пројектовања и синтезе интелигентних грађевинских композита, узимајући у обзир положај геоника. Развој природних производних технологија за нове грађевинске композите

Научни саветник: Лесовик В.С., др тех. наука, професор

Теоријске основе регулације кинетике хидратације и формирања структуре везива

Научни саветник: Рахимбаев Ш.М., др. тех. наука, професор

Влакнасти бетон на вештачким сировинама и композитним везивима

Надзорник: Клиуев С.В, др тех. наука, ванредни професор

Уштеда енергије и енергетска ефикасност стамбеног и комуналног комплекса

Научни саветник: Л. Сулеиманова, др тех. наука, професор

Научни саветник: др тех. наука, професор M. Kосухин

ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОШКУ ОПРЕМУ И МАШИНСТВО (ИТОМ)

Мехатронички и роботски системи у машинству

Научни саветник: Рибак ЛА, др тех. наука, професор

Мобилне технологије и опрема за мерење и површинску обраду великих делова у њиховим радним условима

Научни саветник: Дуиун Т.А, др. тех. наука, професор

Развој информационих технологија и научних и методолошких основа наставе геометријско-графичких дисциплина

Научни саветник: Латисхев С.С, др  тех. наука, ванредни професор

Унапређење опреме и развој енергетски штедљивих технологија за млевење и мешање вишекомпонентних прахова

Научни саветник: Богданов В.С., др. тех. наука, професор

Физичка култура, спорт, технологија штедње студената

Научни саветник: Крамскои С.И, др  соц. наука, професор

 

ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМИЈУ И МЕНАЏМЕНТ (ИЕМ)

Математичко моделирање анизотропних својстава рударства, грађевинарства, објеката за изградњу путева, геомеханичких процеса у производњи површинских и подземних рудника

Научни саветник: Редкин Г.М, др. тех. наука, професор

Математичко моделирање технолошких процеса, механика гасно распршених токова

Научни саветник: Схаптала В.Г, др. тех. наука, професор

Научно-методолошке основе иновативног развоја, прогнозирања, економског и математичког моделирања и стратешког развоја мезо и микроекономских система у динамичном окружењу одлучивања

Научни саветник: Доросхенко И.А. др наука, професор

Научни саветник: Рудичев А.А, др наука, професор

Развој рачуноводствених, контролних и аналитичких подсистема предузећа у реалном сектору руске економије како би се осигурало њихово одрживо функционисање

Научни саветник: Слабинскаиа И.А., др наука, професор

Савремени проблеми онтологије и теорије знања

Научни саветник: Шевченко Н.И., др филсоф. наука, професор

Економски процеси формирања и организације ефикасног функционисања иновационог система на различитим нивоима

Научни саветник: Цхизхова Е.Н, др наука, професор

 

ИНСТИТУТ ЗА ЕНЕРГИЈУ, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И КОНТРОЛНЕ СИСТЕМЕ (ИЕИТУС)

Високо ефективна топлотна изолација, структурни и акустични стаклени композит

Надзорник: Пуцхка О.В, др тех. наука, професор

Информационе технологије у образовању

Научни саветник: Иванов И.Г. др тех. наука, професор

Употреба индустријског отпада за производњу грађевинског материјала

Супервизор: Степанов А.М, др тех. наука, професор

Праћење и дијагностика дистрибуираних рачунарских система

Научни саветник: В. Полиаков, дипл. тех. наука, професор

Математичко моделирање техничких система

Научни саветник: Полунин А.И, др тех. наука, професор

Математичко моделирање сагоревања и измене топлоте у индустријским пећима и пећима

Научни саветник: Кузнетсов В.А., доктор техничких наука, професор

Побољшање ефикасности система за конверзију, пренос и дистрибуцију енергије

Научни саветник: Авербукх МА, др тех. наука, професор

Побољшање отпорности на хабање машинских делова на основу побољшаних технологија за наношење композитних и наноструктурираних премаза

Научни саветник: Афанасиев А.А., др тех. наука, професор

Развој и истраживање високоучинковитих АЦ погонских система

Надзорник: Белоусов А.В, др тех. наука, професор

Развој иновативних пројеката за цевоводни транспорт, машинство и предузећа грађевинског комплекса

Научни саветник: Афанасиев А.А., др  тех. наука, професор

Развој ефикасних технологија за уштеду енергије за индустрију и пољопривреду засноване на употреби микроталасног зрачења.

Научни саветник: Гладкик И.П. др хем. наука, ванредни професор

Развој и оптимизација топлотне технологије високих перформанси и топлотних и енергетских система у индустрији, енергетици и становању и комуналним услугама

Научни саветник: Кожевников В.П,  др тех. наука, професор

Развој научних и методолошких основа енергетски штедљивих мобилних пнеуматских транспортних инсталација

Научни саветник: др тех. наука, ванредни професор

Радни процеси тригенерацијских система који производе електричну енергију - топлотну енергију - хладно

Научни саветник: Зонов В.Д. др тех. наука, ванредни професор

Мониторинг, анализа и он-лине визуализација дистрибуираних објеката потрошње енергије на основу ВЕБ-базираног приступа

Надзорник: Белоусов А.В, др тех. наука, професор

Методе пројектовања и моделирање дигиталних система аутоматског управљања са својством аутономије

Научни саветник: Рубанов В.Г, др тех. наука, професор

Основни проблеми физичке хемије, технологије премазивања филма и функционалних материјала на њима.

Научни саветник: Корнилов А.В. др мат. и физ. наука, ванредни професор

Нумеричке методе за решавање примењених граничних проблема са граничним условима у бесконачности, примењене на системе заштите од муње.

Надзорник: Потапенко А.Н., др тех. наука, професор

Анализа енергетских технологија производних процеса грађевинског материјала као комплексних система топлинске технологије

Научни саветник: Трубаев П.В, др тех. наука, професор

 

ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСПОРТ И ТЕХНОЛОГИЈУ (ТТИ)

Научна основа за коришћење потенцијала анизотропних сировина и принципа добијања бетонских бетона са унапред одређеним својствима

Научни саветник: Гридчин А.М., др тех. наука, професор

Оптимизација процеса брушења, мешања, одвајања материјала са развојем енергетски штедљивих система за брушење

Научни саветник: Романович А.А., др тех. наука, професор

Развој енергетски штедљивих комплекса и технологија за прераду, сортирање, транспорт природних и синтетичких материјала, производњу грађевинског материјала

Научни саветник: Севостианов В.С, др тех. наука, професор

Развој, истраживање и стварање вибрационих побуђивача усмерених осцилација са асиметричном погонском силом за машине за изградњу путева

Супервизор: Герасимов М.Д, кандидат тех. наука, ванредни професор

Развој научних и методолошких основа за прогнозирање промјена у карактеристикама прометних токова заснованих на симулацијском моделирању, узимајући у обзир анализу и планирање сложених регионалних урбанистичких система

Научни саветник: Новиков И.А. др наука, ванредни професор

Научни саветник: Боровскои А.Е. др наука, ванредни професор

Развој и истраживање машина и опреме за обраду хетерогених медија

Надзорник: Алиматов Б.А, др. тех. наука, професор

Методе информационог система за прогнозирање и упозоравање на саобраћајне незгоде

Научни саветник: др Новиков И.А. наука, ванредни професор

Физичке и хемијске основе за стварање ефективних материјала за изградњу путева, узимајући у обзир стање површине распршених сировина, употребу нано-модификатора

Научни саветник: Иадикина В.В., др тех. наука, професор

Научни саветник: Висотскаиа М.А, др тех. наука, ванредни професор

 

ИНСТИТУТ ЗА ХЕМИЈСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ (КТИ)

Сигурна технологија електроводљивих дисперзних система и филмова на бази композита силиката и угљеника

Супервизор: Фанина Е,А, др тех. наука, ванредни професор

Обрада воде и чишћење гаса, укључујући развој нових, ефикасних, еколошки прихватљивих врста сорбената и флокуланата, еколошки прихватљивих технологија и хемијских производа за пречишћавање ваздуха, увођење специјалних материјала, катализатора, апсорбера за филтрационе системе ваздуха

Научни саветник: Свергузова С.В., др тех. наука, професор

Моделирање синтезе калцијум хидросиликата и развој нових нискокалцинационих везивних силикатних аутоклавних материјала употребом хемијских производа металуршке производње.

Научни саветник: Кудеиарова Н.П, др. тех. наука, професор

Развој научних и техничких основа за очување енергије и ресурса у производњи цемента, оптимизација процеса спаљивања цементног клинкера и употреба вештачких материјала.

Научни саветник: Классен В.К., др тех. наука, професор

Научни саветник: Борисов И.Н., др тех. наука, професор

Развој, истраживање и унапређење технологије израде керамике, ватросталних материјала и стакла

Научни саветник: Евтушенко Е.И, др тех.. наука, професор

Научни саветник: Минко Н.И., др тех. наука, професор

Развој и истраживање вештачких керамичких везива различитог састава за производњу композитних, функционалних материјала

Научни саветник: Евтушенко Е.И, др тех. наука, професор

Научни саветник: Дороганов В.А, др тех. наука, ванредни професор

Развој и истраживање мултифункционалних премаза за метал, керамику и стакло

Научни саветник: Евтушенко ЕИ, др тех.. наука, професор

Развој физичко-хемијских основа за модификацију високо дисперзованих неорганских силиката и ватросталних материјала са површински активним средствима и развој савремених пластификатора за грађевинске смеше

Научни саветник: Схаповалов Н.А., др тех. наука, професор

Развој савремених заштитних композитних материјала за нуклеарне електране

Научни саветник: Павленко В.И., др тех. наука, професор

Развој еколошке основе за прераду депонија камења рударских предузећа

Научни саветник: Кицхигин Е.В, др грађ. наука

Развој научних основа за унапређење заштите на раду и индустријске безбедности, праћење индустријске безбедности, безбедне технологије критичних процеса

Научни саветник: Лопанов А.Н., др тех. наука, професор

Рационална употреба природних ресурса у рударству

Научни саветник: Дунаев В.А., др тех. наука, професор

Развој еколошки прихватљивих технологија за дубинску прераду индустријског и пољопривредног отпада уз производњу производа и материјала, као и вредних компоненти (грађевински производи и материјали, мазива и пасте, запаљиви гасови, фракције течног горива и композитни материјали, концентрати племенитих и ретких метала и др. .) премази за различите намене, нови типови изолационих материјала за заштиту површинских и подземних вода од загађења

Научни саветник: Свергузова С.В., др тех. наука, професор

Супервизор: Старостина И.В. др тех. наука, ванредни професор

Научни саветник: Рубанов К.К. др тех. наука, ванредни професор

Развој математичких и структурно-функционалних модела система управљања ризицима, метода прогнозирања и процјене ризика и посљедица кризних ситуација у систему високог стручног образовања

Научни саветник: Радутски В.И. др тех. наука, професор

Стварање економичних и еколошки прихватљивих технологија за одлагање отровних материја, уништавање и / или одлагање токсичног отпада (чврсте и течне), економичне и еколошки прихватљиве технологије за санацију

Научни саветник: Рубанов К.К. др тех. наука, ванредни професор

Размер шрифта:
А
А
А
Цвета сайта:
А
А
А
А
Изображения:
Вкл
Выкл
Расширенные настройки
Настройки шрифта:
Выберите шрифт:
Arial
Times New Roman
Интервал между буквами (Кернинг):
Стандартный
Средний
Большой
Выбор цветовой схемы:
Стандартная
Черным по белому
Белым по черному
Темно-синим по голубому
Коричневым по бежевому
Зеленым по темно-коричневому
Вернуть стандартные настройки
Свернуть расширенные настройки